loading...

Category:

Katorsex.Com, Kayatan.Com, Pahubad.Com

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 Comments

  • Gusto mo sex tayo?

  • Anonymous 1 month ago

    pagkatapos ng dirty laundry ng isip ay tulad ng kung bakit Kristiyanismo? Sapagkat ang lahat ng mga propesiya nito ay dapat na 100% tama – tanging ang tunay na Diyos ang magagawa ito. Ang buhay na walang hanggan ay libre at nakukuha sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus kapag ikaw ay namatay. Hindi namin ito maaaring bayaran sa pamamagitan ng mga pagbabayad o sa paggawa ng mabubuting gawa o sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga batas subalit sinusubukan pa rin namin ngunit pagmamahal sa isa’t isa ang katuparan ng lahat ng mga batas na iyon.